Türk mitolojisinde Demirkıynak nedir?

Bigadiç dağlarında yaşayan, her kılığa girebilen, korkunç sesler çıkararak

insanların delirmelerine sebep olan, çok pis kokulu kötücül bir yaratıklara Demirkıynak denir.

Demirkıynak’a Demirtırnak da denir. Sudan çok korktukları söylenen Demirkıynaklar göründüğü anda akarsu veya göle giren insanlara bir zarar veremeyeceğine inanılır. O

“Demirtırnak”, Tepegöz efsânelerinin Kazak, Karakalpak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Altay ve diğer versiyonlannda, Tepegözün bazen kızı veya bazen de kız kardeşi olarak geçmektedir.

Avcı gibi ortaya çıkan kahraman, önce Demirtırnağı, ardından da Tepegözü öldürür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir